1. Dugotrajnost (izrada materijala, otpornost na vremenske uslove I slično)
  2. Efikasnost (gubitak energije I energetska efikasnost, gubitak usljed nepravilnog postavljanja…)
  3. Montaža (sistem ugradnje, vrijeme potrebno za ugradnju…)
  4. Odabir metoda rada (ljeto/zima, toplo/hladno, potenciometar za podešavanje količine toplote koja ulazi)
  5. Termostat podešavanja režima rada, daljinski upravljač ili manuelni

Kontaktirajte nas i odaberite SolHeat po Vašoj mjeri!