Denis Kovačević

Nisam mogao ni povjerovati da je jedan uređaj koji ne troši nikakav energent u stanju zagrijati moj stan. Koristeći SOLHEAT kolektor u to sam se i sam uvjerio. Tokom prve godine povratio sam investiciju uloženu u SOLHEAT kolektor, ove godine imam skoro besplatno grijanje.