Početkom 21. stoljeća došlo je do pojačanog interesovanja za solarnom termalnom energijom. Sa pravom se postavlja pitanje, kako to solarni termalni uređaji funkcionišu i u kojim sve varijantama dolaze?

Svi solarni termalni uređaju funkcionišu na principu pretvorbe sunčeve svjetlosne energije u toplotnu energiju, koja dalje biva kanalisana s obzirom na namjenu samog uređaja.

S obzirom na način izrade i funkcionisanja solarnih termalnih kolektora možemo ih podijeliti u sljedeće skupine:

  • ravni (flat plate) kolektori za zagrijavanje vode
  • vakuumski kolektori za zagrijavanje vode
  • solarni grijači zraka

SOLHEAT spada u treću skupinu-solarne grijače zraka.

Naš uređaj apsorbuje solarnu svjetlosnu energiju, pretvara je u toplotnu, na taj način zagrijavajući zračne komore unutar samog uređaja, te prilikom cirkulacije zraka kroz te iste komore, toplotu prenosi na zrak koji biva transportovan u prostor predviđen za grijanje.

SOLHEAT je visokoefikasni kolektor, kojeg odlikuje efikasnost od 92%. To znači da je naš uređaj u mogućnosti da apsorbuje i pretvori u toplotnu energiju 92% sunčeve svjetlosti koja na njega pada.

SOLHEAT također odlikuje i mogućnost montaže na zid, na krov, kombinovanje više uređaja u jedan, kompatibilnost sa ventilacionim sistemom.

Osim grijanja/dogrijavanja, SOLHEAT ima mogućnost ventilacije i dehumidifakcije prostora.

Naš uređaj je 100% autonoman, radi isključivo na solarnu energiju, nije mu potreban nikakav dodatan priključak ili slično. Cio sistem grijanja uređajem SOLHEAT je automatizovan. Najbolje ćemo to predstaviti primjerom da ste kupili i instalirali SOLHEAT uređaj na vaš zid. SOLHEAT uzima zrak iz vaše prostorije, čisti ga, ionizuje ga, grije ga i vraća nazad u prostoriju. Pri tome na Vama je isključivo da na termostatu podesite željenu temperaturu, sve ostalo je zadatak automatizovanog sistema SOLHEAT uređaja. Jedan uređaj je u mogućnosti da efektivno pravi potporu grijanju prostorijama do 60 metara kvadratnih površine.

Šta to znači dogrijvanje?

Pošto SOLHEAT uređaj nije u mogućnosti da radi noću ili kada nema direktnog sunčevog zračenja, u tom slučaju potrebno vam je i da imate već postojeći sistem grijanja na biomasu etc. Prateći klimatske promjene, možemo zaključiti da zimi imamo sve više i više sunčanih dana, a sve manje padavina, što bi značilo da SOLHEAT može preuzeti obavezu grijanja na sebe i zimi.

Za područje kontinentalne Bosne i Hercegovine povrat investicije u SOLHEAT dolazi nakon prve dvije godine korištenja.

U slučaju primorskih krajeva, SOLHEAT je u stanju da se otplati već tokom prve godine korištenja.